پادکست ـ رخ

پادکست رخ اپیزود سی و چهار

پادکست رخ اپیزود سی و چهار

پادکست رخ اپیزود سی و چهار پادکست رخ اپیزود سی و چهار  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند پادشاه پاپ ـ داستان زندگی مایکل جکسون(قسمت اول)…

پادکست رخ اپیزود سی و سه

پادکست رخ اپیزود سی و سه

پادکست رخ اپیزود سی و سه پادکست رخ اپیزود سی و سه  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند قائم مقام ـ داستان زندگی قائم مقام فراهانی…

پادکست رخ اپیزود سی و دو

پادکست رخ اپیزود سی و دو

پادکست رخ اپیزود سی و دو پادکست رخ اپیزود سی و دو  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند امیر ـ داستان زندگی امیر کبیر(قسمت دوم) پادکست…

پادکست رخ اپیزود سی و یک

پادکست رخ اپیزود سی و یک

پادکست رخ اپیزود سی و یک پادکست رخ اپیزود سی و یک  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند امیر ـ داستان زندگی امیر کبیر(قسمت اول) پادکست…

پادکست رخ اپیزود سی

پادکست رخ اپیزود سی

پادکست رخ اپیزود سی پادکست رخ اپیزود سی  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند اٌسامه ـ داستان زندگی بن لادن(قسمت دوم)   پادکست رخ اپیزود سی…

پادکست رخ اپیزود بیست و نه

پادکست رخ اپیزود بیست و نه

پادکست رخ اپیزود بیست و نه پادکست رخ اپیزود بیست و نه  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند اٌسامه ـ داستان زندگی بن لادن(قسمت اول) پادکست…

پادکست رخ اپیزود بیست و هشت

پادکست رخ اپیزود بیست و هشت

پادکست رخ اپیزود بیست و هشت پادکست رخ اپیزود بیست و هشت  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند این شش نفر ـ روایت تاریخ معاصر افغانستان…

پادکست رخ اپیزود بیست و هفت

پادکست رخ اپیزود بیست و هفت

پادکست رخ اپیزود بیست و هفت پادکست رخ اپیزود بیست و هفت  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند مخترع قرن بیستم ـ داستان زندگی نیکولا تسلا…

پادکست رخ اپیزود بیست و شش

پادکست رخ اپیزود بیست و شش

پادکست رخ اپیزود بیست و شش پادکست رخ اپیزود بیست و شش  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند مخترع قرن بیستم ـ داستان زندگی نیکولا تسلا…

پادکست رخ اپیزود بیست و پنج

پادکست رخ اپیزود بیست و پنج

پادکست رخ اپیزود بیست و پنج پادکست رخ اپیزود بیست و پنج  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند کوروش کبیر ـ داستان زندگی کوروش هخامنش (قسمت…