اصلی

راه هـای ارتـباطـی

  استان گلستان،گرگان،خیابان سرخواجه   مـجتمع آفــتاب 3، طـبـقه 2، واحـد227   

 

 

            همراه :  09117271729

 

     ایمیل : Elham671882@yahoo.com  

دسـترسی ســریع

آشـنایی بـا مـا

گالری هنری الیسان که فعالیت خود را در زمینه آموزش و سفارش انواع تکنیک های نقاشی به صورت حضوری از سال 1395آغاز کرده بود، با هدف گسترش آموزش خود و از آن مهم تر با در نظر گرفتن شرایط برخی از علاقه مندان به هنر که توانایی هزینه زیاد و زمان کافی برای رفتن به کلاس های حضوری را ندارند، بتوانند از نقاط مختلف دنیا با شرکت در کلاس های مجازی به فراگیری هـنر بپردازند و مـهارت خـود را تـوسعه دهند.

نظرات بسته شده است.